Ett växande samhälle

Företagande, Tips

Bra att tänka på när du startar eget

Funderar du på att starta eget? Eller kanske redan är i full fart? Då gäller det att du har stannat till och tänkt på både det ena och det andra. Nedan följer några tips du kan vilja överväga innan du går vidare.

Har du valt rätt företagsform?

Det finns flera olika företagsformer att välja mellan. Och även om det går att byta företagsform senare är det fortfarande bäst att välja det mest lämpliga redan från början. Alla har sina för- och nackdelar och det gäller att man väger dessa noga mot varandra.

Har du tänk på marknadsföringen?

Marknadsföring är ett kontinuerligt arbete för alla företag och är något du helst ska börja planera innan företaget ens är verksamt. Marknadsföring kommer också en mängd olika former och kan betyda allt från att reklamfilmer på tv till att personalen bär professionella profilkläder med företagets kontaktinformation.

Har du tänka på alla delar av arbetet?

Alla företag inkluderar arbeten utöver själva kärnverksamheten. Du kommer behöva sköta bokföringen, kanske bygga och driva en webbplats, arbeta med personalfrågor, inreda en lokal. Listan kan göras lång. Vissa saker kan vara engångsarbeten medan andra är återkommande i en eller annan utsträckning.

Har du valt betallösningar?

Oavsett om du planerar att sälja tjänster eller produkter måste du tänka på hur du planerar ge dina kunder möjlighet att betala. Att kunna ge mer än ett alternativ är alltid rekommenderat.

Har du skaffat alla tillstånd?

En del verksamheter kräver allehanda tillstånd för att få drivas. Det kan handla om allt från serveringstillstånd till importtillstånd av vissa varor. Du kommer behöva dessa tillstånd innan du kan bedriva verksamheten.

Har du valt rätt försäkring?

Alla företag behöver försäkringar av olika slag. En del verksamheter kan dessutom ha obligatoriska företagsförsäkringar. Tänk på vilka risker som finns i din verksamhet och hur du bäst försäkrar dig om något skulle ske.