Ett växande samhälle

Företagande, Tips

Starta och driva en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening faller inunder begreppet ekonomisk förening och menas specifikt en förening som har som ända mål att i hus som föreningen äger upplåta lägenheter till sina medlemmar. Sverige har över 30 000 registrerade bostadsrättsföreningar och nya skapas titt som tätt. 

För att starta en bostadsrättsföreningen måste man vara minst tre personer. Föreningen måste också ha en styrelse och en revisor. Dessa väljer sedan att anta stadgarna, skickar in en anmälan och betalar avgiften (som vid skrivandets stund är 1 300 kronor). När föreningen blivit registrerad kan verksamheten påbörjas. Inom fyra veckor ska dock föreningen anmäla verklig huvudman.

Att starta föreningen är med andra ord relativt enkelt. Det riktiga arbetet börjar med driften av den. Alla som sitter i styrelsen har som uppgift att representera medlemmarna i föreningen i alla frågor som rör fastighetsägandet. Dessa individer kan i stort förlita sig på sunt förnuft och gott omdöme för att sköta sitt jobb. Ordförande och sekreterare är dock positioner där kraven ökar.

Ordförande agerar som föreningens ansikte utåt och är den som representerar föreningen i praktiskt taget alla externa kontakter. I denna position måste man även förvänta sig bli involverad i många ärenden som rör föreningens individuella medlemmar. Sekreteraren kommer i sin tur att ansvara över anteckningar som förs under styrelsemöten och skriva protokoll efter varje sådant möte.

Styrelsen träffas flera gånger under året för att hålla möten där allehanda ärenden diskuteras och beslutas om. Exakt hur många är mer eller mindre upp till ordförande. Större föreningar behöver i regel träffas oftare än mindre. De absolut viktigaste besluten brukar tas upp vid årsstämman och det är inte ovanligt att ta hjälp inför en årsstämma i en bostadsrättsförening för att se till att den både planeras väl och utförs på bästa möjliga vis.