Ett växande samhälle

Företagande, Tips

Så väljer du rätt digitala personalliggare för ditt café

Att välja rätt digitala personalliggare kan vara en viktig faktor för att optimera din caféverksamhet. Genom att välja en passande lösning kan du förenkla administrationen, förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten för både anställda och kunder. Här är några tips på vad du bör tänka på när du väljer en digital personalliggare för ditt café.

Vad behöver du i en personalliggare?

Innan du börjar söka efter en personalliggare bör du fundera över vilka funktioner och behov som är viktiga för just din caféverksamhet. Behöver du t.ex. möjlighet att hantera flera platser eller enheter? Vill du ha möjlighet att schemalägga och hantera lönerna direkt från liggaren? Vilka rapporter och statistik vill du ha tillgång till? Att lista dina behov på förhand kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för just din verksamhet.

Kostnader

Priserna på digitala personalliggare kan variera mycket. Det finns både gratis och betalda lösningar. Du behöver tänka på vad som är bäst för din verksamhet och vad du har råd med. Vissa lösningar erbjuder gratisversioner men begränsade funktioner, medan andra kan vara dyrare men med fler avancerade funktioner.

Användarvänlighet

En digital personalliggare som är svår att använda kan leda till att anställda undviker att använda den, vilket gör att syftet med liggaren går förlorat. Sök efter en lösning som är användarvänlig och som är lätt för anställda att lära sig att använda. Detta minimerar risken för missbruk av systemet och ökar chansen att din personal använder personalliggaren på rätt sätt.

Support

Innan du väljer en digital personalliggare bör du kontrollera vilken typ av support som erbjuds. Hur lätt är det att få hjälp om det uppstår problem eller om du har frågor om systemet? En personalliggare kan ha många olika funktioner, så det är viktigt att ha tillgång till support när du behöver det.

Integritet

En digital personalliggare hanterar känslig information om dina anställda, så det är viktigt att välja en lösning som är säker och som hanterar denna information på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera att personalliggaren uppfyller GDPR-krav och andra säkerhetsstandarder.

Att välja rätt digitala personalliggare är avgörande för att optimera din caféverksamhet. Genom att tänka på dina behov, kostnader, användarvänlighet, support och integritet kan du hitta en lösning som passar just din verksamhet.