Ett växande samhälle

Företagande, Tips

Ta hand företagets lokaler

Om ni som företag äger de lokaler som ni sitter och arbetar i så gäller det att man tar hand om de lokalerna på bästa sätt. Låt det inte bli eftersatt i underhåll utan se till att regelbundet göra det som krävs för att lokalerna ska vara i toppskick.

Det kanske är en stor fastighet som ni äger så att ni hyr ut delar till andra företag. Då blir inte bara ni lidande om någon skulle misskötas utan även era hyresgäster. Se till att skapa en underhållsplan som ni följer. Detta minimerar riskerna att något underhåll glöms bort och inte blir gjort. Det kan vara allt ifrån renovering av trappor i fastigheten till översyn av fläktsystem och renovering av tak. Det är viktigt att notera när något har utförts, av vem och när det gjordes. Exemplet renovering av trappor kanske är något som görs en gång medans översynen av fläktsystem ska göras en gång per år.

Det kan vara en bra idé att ta in en besiktningsman som tittar över fastigheten för att få en bild över vad som behöver åtgärdas. Sedan så får ni som företag prioritera vilka underhåll som är mest nödvändiga. Om det finns risk för läckage på taket så kanske detta ligger som prio ett för att minimera riskerna för vatten inne i fastigheten. Skriv ner allt som ni måste göra och underhålla för att få en bra bild över vad som ska göras och ni kan även få en ekonomisk blid över hur ert underhåll kommer att bli de närmaste åren.