Ett växande samhälle

Företagande

Framgångsrikt företagande

Framgångsrikt företagandeVi har tidigare skrivit om företag och företagande. Nu är det dags för några tips om vad du kan behöva känna till, och eller göra för att få rätt förutsättningar att också lyckas.

Inspirationen till dessa tips kommer från en artikel på företagande.se som handlar om just hemligheter som framgångsrika företagare känner till och som de övriga bör känna till.

Hjälp från andra är guld värt

Är man småföretagare så är man oftast åtminstone till en början ensam eller ett fåtal som sköter företagets alla sysslor. I längden fungerar inte detta speciellt bra om man vill bli framgångsrik eftersom det är svårt att hinna med alla delar själv. Det behövs specialkompetens på de olika delarna.

Som drivande i företaget bör du inte fastna i smådetaljer utan snarare vara engagerad i de större perspektivet och ställa in siktet på vart företaget skall gå åt för riktning. Du ska göra det du är bäst på och låta andra ta hand om annat. Detta kan exempelvis innebära att du låter anlita konsulter för utbildning av din personal inom något speciellt område. Sysslar ni exempelvis med offentlig upphandling så behöver ni anlita någon med specialkompetens inom området.

Rätt attityd är ett vinnande koncept

Men vad är då rätt attityd? Det som gäller att göra är att tänka igenom för dig själv vad det är just du anser vara framgång. Är det att du ska tjäna massor av pengar, slå världen med häpnad eller något helt annat? För att få rätt attityd så måste du skapa dig en inre bild av vart du är på väg samt vad och hur du vill att företaget skall vara. Finns det tankar som motsäger din vision? Rensa bort dem.

Systematik och tydlighet

Något som ofta karaktäriserar framgångsrika företag är att allt som sker har man stenkoll på och det finns en anledning till varför saker görs – även om det kanske inte alltid verkar så. Var och en måste ha koll på vad, hur och varför något ska göras. Att ha systematik inom företaget betyder kort och gott att alla vet vad som ska göras, när och på vilket sätt. När någon ny anställs så är det då viktigt att den nye anställde snabbt kommer in i rätt tänk för att undvika systemfel.

Ständig utveckling

Ett företag som står still och trampar, är inte ett hälsosamt företag. Egentligen ska företaget alltid sträva mot någonting nytt, aldrig bli bekväm med ett rullande schema av rutiner. Det betyder att man måste gå på mässor, läsa artiklar och söka ut nya möjligheter. Programvaror har förvånansvärt kort livslängd och även om de anställda brukar klaga när man implementerar nya program, är det oftast bara en övergångsperiod innan de inser fördelarna med det nya, effektivare systemet. Som chef ska man aldrig vara helt nöjd, leta alltid efter nya utvecklingsmöjligheter för hela företaget: inklusive din egen roll.