Ett växande samhälle

Företagande

Bra hjälp för den lokala föreningen

Det är omöjligt för en normal förening att ha 24 timmars service då det gäller att svara på frågor. Inte ens att ha service 8 timmar om dagen klarar en förening. Det finns emellertid hjälp att få i vårt digitala samhället. En elektronisk assistent kan ta hand om telefonsamtal och chatt på webben. Kundo har tagit fram något enkelt och användarvänligt som fungerar för vanliga föreningar.

Elektroniska tjänster kan skapa ojämlikhet

Det finska Konkurrensverket har utrett hur de människor klarar sig som inte kan nyttja det elektroniska hjälpmedlen. Troligen gäller samma förhållanden i Sverige. Konkurrensverket konstaterar att mellan 10 till 15 % av invånarna inte kan tillgodose sina behov med hjälp av det elektroniska hjälpmedlen, alltså är det viktigt att se till att ingen lämnas utan hjälp då digitaliseringen av samhället sker.

PTS utövar tillsyn

I Sverige utövar Post och telestyrelsen tillsyn över vad som händer i den elektroniska världen gentemot invånarna. Det tycks som om telekomföretagen har det svårast att leva upp till de riktlinjer och regler som gäller för skydd av personuppgifter. På grund av att sådana incidenter inträffar minskar allmänhetens förtroende för elektroniska system och för att lämna ifrån sig uppgifter via nätet eller telefon